فهرست بستن

مراقب بازاریابان بیمه عمر باشید.

بیمه ایران

مراقب بازاریابان بیمه عمر باشید.
شاید خیلی از شما در مترو ، دفاتر پیشخوان و هر جای دیگر با افرادی روبرو شده اید که با تبلیغات وسوسه انگیز مالی بیمه عمر ، زنان خانه دار، بازنشستگی و یا درمان را به شما معرفی می کنند در مقابل مبالغ ناچیز.

اما حقایقی از این بیمه ها را که ممکن است به شما نگویند را جهت آگاهی به عنوان کارشناس ارشد بیمه عنوان می کنم.
1- در صورت انصراف شما پس از بیمه تا حدود 5 سال مبلغ برگشتی به شما بسیار کمتر از مبلغی است که پرداخت کرده اید.(به علت پوشش بیمه عمر)
2- این بیمه هیچ گونه هزینه های درمان تکمیلی از قبیل دندانپزشکی را شامل نمی شود ( تنها قسمتی از هزینه های بیماری های صعب العلاج مثل سرطان و عمل قلب باز در صورت خرید پوشش را تا سقف بیمه نامه پرداخت می کند )
3- وام متعلقه پس از دو سال معادل 90 درصد ارزش بازخرید بیمه با حداقل سود ۱۸ درصد و نه ۴ درصد می باشد.
4- حتما پس از پرداخت پول بلافاصله از بیمه صادر کننده قرارداد خود را به همراه شرایط عمومی بیمه و جدول بازخرید بیمه دریافت کنید
5- حتما اقساط خود را به حساب شرکت بیمه از طریق دستگاههای عابر بانک یا پایانه های بانک و با وارد کردن شاسه واریز پرداخت نمایید پیشنهاد می شود از پرداخت نقدی پول و یا واریز به کارت یا پوز شخصی خودداری نمایید.
البته بسیاری از افراد شاغل در این حرفه صادق و امین هستند و بیان این مطالب صرفا به علت سو استفاده و جلوگیری از بدنامی شرکت های بیمه است.
اما بیمه های عمر مزایای بسیاری هم دارد که تمام و کمال توسط ایشان به شما ارایه می گردد.